Program obrad

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać bezpośrednio u organizatorów w sobotę w godzinach 8:00-13:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30.

Wszystkie panele odbywają się w auli nr 121 na pierwszym piętrze przy ul. Bernardyńskiej 3.

Sobota

17 listopada 2018

PANEL 1 • 9:00-10:30 •

Dr Anna Nowicka-Struska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ciało kobiety w historiografii zakonnej XVII wieku

Dr Joanna Szewczyk (Uniwersytet Jagielloński), Kilka uwag o narracjach herstorycznych w prozie polskiej ostatnich lat

Dr Rozalia Ligus (Uniwersytet Wrocławski), Retrotopie czy rekonstrukcje identyfikacji tożsamościowych w narracjach kobiet trzeciego i czwartego pokolenia potomków reemigrantów z byłej Jugosławii


przerwa na kawę


PANEL 2 • 11:00-12:30 •

Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Retrotopia bez-Kresna. (Quasi)historia w „Tangu śmierci” Jurija Wynnyczuka

Sara Kusz (Uniwersytet Jagielloński), Czy oświeceni mogli postrzegać historiografię jako literaturę? Gra z czytelnikiem w „Historii”  Ignacego Krasickiego

Łukasz Bat (Uniwersytet Jagielloński), Jak opisuje, skoro nie opisuje? O problemie przedstawienia w „Srebrnych orłach” Teodora Parnickiego

 


przerwa na kawę


PANEL 3 • 13:00-14:30 •

Mgr Sebastian Urbaniak (Uniwersytet Szczeciński), Etnogeneza Słowian jako dyskurs (post)kolonialny?

Mgr Elżbieta Broda (Akademia Pomorska w Słupsku), Współczesna literatura Pomorza Środkowego: powieść historyczna, pamiętnikarstwo i wspomnienia

Mgr Dorota Śmietana-Bołwako (Akademia Pomorska w Słupsku), Wydma prawdy, czyli ile prawdy jest w legendzie o translokacji Łeby


przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


PANEL 4 • 15:30-17:00 •

Mgr Szymon Wegner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Widokówki z Warszawy lat trzydziestych. O „Morfinie” i „Królu” Szczepana Twardocha

Mgr Paweł Otręba (Uniwersytet Śląski), Narkotyczna historia. Historyczny wymiar „Morfiny” Szczepana Twardocha

Mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski), Trwoga przed powrotem umarłych. Heidegger, historia i seria gier „The Walking Dead”


przerwa na kawę


PANEL 5 • 17:30-19:00 •

Dr Anna Łozowska-Patynowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Na pograniczu: kroniki średniowieczne we współczesnej odsłonie – źródła historyczne czy utwory literackie?

Mgr Joanna Gołębiewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pamiętnik „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry – dzieło literackie czy źródło historyczne?

Honorata Sroka (Uniwersytet Warszawski), Konsytuacja epistolarna a kontekst – perspektywy poetyki listów

 

Niedziela

18 listopada 2018

PANEL 6 • 9:00-10:30 •

Mgr Adrian Wesołowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Antropologii Społecznej Towarzystwa Maxa Plancka w Halle an der Saale), Formalizm historyczny i historical-comparative research jako odpowiedź na postmodernistyczny kryzys historiografii

Mgr Joanna Trybowska (Uniwersytet Warszawski), Idea hispanidad – sen o straconym imperium

Mgr Ewa Woźniak-Wawrzyniak (Uniwersytet Wrocławski), Szept o Ameryce. „Dziennik amerykański” Julii Hartwig jako zrekonstruowana narracja na temat codzienności w Stanach Zjednoczonych w latach 70.


przerwa na kawę


PANEL 7 • 11:00-13:00 •

Dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ziemia, historia i wyobraźnia – o przekształceniach w tożsamości historycznej Polaków na przełomie XXI XXI wieku

Wojciech Kass (Uniwersytet Jagielloński), Koloryzowanie historii – cienka granica między faktem a fantazją w „Opowieści o rodzie Taira”

Mgr Maria Rombel (Uniwersytet Warszawski), Powieści „Obywatele” Kazimierza Brandysa i „Año tras año” Armando Lópeza Salinasa jako „kroniki” socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu. Perspektywa poetyki pisarstwa historycznego Haydena White’a

Mgr Piotr Czerkawski (Uniwersytet Wrocławski), Konserwatysta na barykadach. Ciekawy przypadek „Angielki i księcia” Erica Rohmera


przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


PANEL 8 • 14:00-15:30 •

Mgr Bartosz Stuła (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Znaczenie komiksu katalońskiego w promowaniu historii lokalnej

Ilya Tsibets (Uniwersytet Łódzki), Historiofotia à la russeproblematyka historyczna we współczesnym rosyjskim filmie fabularnym

Mgr Nadia Czachowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Artystyczne (re)interpretacje postaci Gavrila Principa we współczesnej kulturze serbskiej: pomniki i murale


przerwa na kawę


PANEL 9 • 16:00-17:30 •

Dr Helena Anna Jędrzejczak (Instytut Badań Edukacyjnych), Polityka historyczna i polityka pamięci jako budowanie narracji o historii – problem z politycznością czy z historią?

Mgr Łukasz Łoziński (Uniwersytet Jagielloński), IPN a kontrowersje wokół „żołnierzy wyklętych”.   Hegemoniczna narracja i jej odbiór

Dr Łukasz Michalski (Uniwersytet Śląski), Pragnienie symetrii. Historia nieantropocentryczna w kontekście przemian historiografii wychowania


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 13 listopada 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s