Program obrad

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać bezpośrednio u organizatorów w sobotę w godzinach 8:00-13:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30.

Wszystkie panele odbywają się w auli nr 121 na pierwszym piętrze przy ul. Bernardyńskiej 3.

Sobota

17 listopada 2018

PANEL 1 • 9:00-10:30 •

Dr Anna Nowicka-Struska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ciało kobiety w historiografii zakonnej XVII wieku

Dr Joanna Szewczyk (Uniwersytet Jagielloński), Kilka uwag o narracjach herstorycznych w prozie polskiej ostatnich lat

Dr Rozalia Ligus (Uniwersytet Wrocławski), Retrotopie czy rekonstrukcje identyfikacji tożsamościowych w narracjach kobiet trzeciego i czwartego pokolenia potomków reemigrantów z byłej Jugosławii


przerwa na kawę


PANEL 2 • 11:00-12:30 •

Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Retrotopia bez-Kresna. (Quasi)historia w „Tangu śmierci” Jurija Wynnyczuka

Sara Kusz (Uniwersytet Jagielloński), Czy oświeceni mogli postrzegać historiografię jako literaturę? Gra z czytelnikiem w „Historii”  Ignacego Krasickiego

Łukasz Bat (Uniwersytet Jagielloński), Jak opisuje, skoro nie opisuje? O problemie przedstawienia w „Srebrnych orłach” Teodora Parnickiego

 


przerwa na kawę


PANEL 3 • 13:00-14:30 •

Mgr Sebastian Urbaniak (Uniwersytet Szczeciński), Etnogeneza Słowian jako dyskurs (post)kolonialny?

Mgr Elżbieta Broda (Akademia Pomorska w Słupsku), Współczesna literatura Pomorza Środkowego: powieść historyczna, pamiętnikarstwo i wspomnienia

Mgr Dorota Śmietana-Bołwako (Akademia Pomorska w Słupsku), Wydma prawdy, czyli ile prawdy jest w legendzie o translokacji Łeby


przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


PANEL 4 • 15:30-17:00 •

Mgr Szymon Wegner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Widokówki z Warszawy lat trzydziestych. O „Morfinie” i „Królu” Szczepana Twardocha

Mgr Paweł Otręba (Uniwersytet Śląski), Narkotyczna historia. Historyczny wymiar „Morfiny” Szczepana Twardocha

Mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski), Trwoga przed powrotem umarłych. Heidegger, historia i seria gier „The Walking Dead”


przerwa na kawę


PANEL 5 • 17:30-19:00 •

Dr Anna Łozowska-Patynowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Na pograniczu: kroniki średniowieczne we współczesnej odsłonie – źródła historyczne czy utwory literackie?

Mgr Joanna Gołębiewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pamiętnik „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry – dzieło literackie czy źródło historyczne?

Honorata Sroka (Uniwersytet Warszawski), Konsytuacja epistolarna a kontekst – perspektywy poetyki listów

 

Niedziela

18 listopada 2018

PANEL 6 • 9:00-10:30 •

Mgr Adrian Wesołowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Antropologii Społecznej Towarzystwa Maxa Plancka w Halle an der Saale), Formalizm historyczny i historical-comparative research jako odpowiedź na postmodernistyczny kryzys historiografii

Mgr Joanna Trybowska (Uniwersytet Warszawski), Idea hispanidad – sen o straconym imperium

Mgr Ewa Woźniak-Wawrzyniak (Uniwersytet Wrocławski), Szept o Ameryce. „Dziennik amerykański” Julii Hartwig jako zrekonstruowana narracja na temat codzienności w Stanach Zjednoczonych w latach 70.


przerwa na kawę


PANEL 7 • 11:00-13:00 •

Dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ziemia, historia i wyobraźnia – o przekształceniach w tożsamości historycznej Polaków na przełomie XXI XXI wieku

Wojciech Kass (Uniwersytet Jagielloński), Koloryzowanie historii – cienka granica między faktem a fantazją w „Opowieści o rodzie Taira”

Mgr Maria Rombel (Uniwersytet Warszawski), Powieści „Obywatele” Kazimierza Brandysa i „Año tras año” Armando Lópeza Salinasa jako „kroniki” socjalistycznej Warszawy i frankistowskiego Madrytu. Perspektywa poetyki pisarstwa historycznego Haydena White’a

Mgr Piotr Czerkawski (Uniwersytet Wrocławski), Konserwatysta na barykadach. Ciekawy przypadek „Angielki i księcia” Erica Rohmera


przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


PANEL 8 • 14:00-15:30 •

Mgr Bartosz Stuła (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Znaczenie komiksu katalońskiego w promowaniu historii lokalnej

Ilya Tsibets (Uniwersytet Łódzki), Historiofotia à la russeproblematyka historyczna we współczesnym rosyjskim filmie fabularnym

Mgr Nadia Czachowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Artystyczne (re)interpretacje postaci Gavrila Principa we współczesnej kulturze serbskiej: pomniki i murale


przerwa na kawę


PANEL 9 • 16:00-17:30 •

Dr Helena Anna Jędrzejczak (Instytut Badań Edukacyjnych), Polityka historyczna i polityka pamięci jako budowanie narracji o historii – problem z politycznością czy z historią?

Mgr Łukasz Łoziński (Uniwersytet Jagielloński), IPN a kontrowersje wokół „żołnierzy wyklętych”.   Hegemoniczna narracja i jej odbiór

Dr Łukasz Michalski (Uniwersytet Śląski), Pragnienie symetrii. Historia nieantropocentryczna w kontekście przemian historiografii wychowania


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 13 listopada 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.

 

Advertisement

Call for papers

W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a czytamy, że to narracja jest modelem dyskursywnym najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią, a z kolei owa relacja ma charakter czysto wyobrażeniowy. Czym jest wyobrażeniowość historii? Czy Biografia Londynu Petera Ackroyda jest modelem wyobrażeniowym brytyjskiej metropolii w równym stopniu, co Czarny Anioł Miki Waltariego – Konstantynopola? Czy da się zestawić wyobrażeniowość milieu Świętego Cesarstwa Rzymskiego ze Srebrnych orłów Teodora Parnickiego z topiką prowansalską w Pieśni dla Arbonne Guya Gavriela Kaya – a twórczość obydwu pisarzy z wyobrażeniami współczesnej historiografii na temat konfliktów geopolitycznych XX wieku? Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Poetyki pisarstwa historycznego, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych – od historyków przez teoretyków literatury po filozofów i medioznawców – zainteresowanych sposobami zapośredniczania narracji historycznej w tekstach kultury. W obrębie bardziej szczegółowych pól możliwej refleksji znajdowałyby się ponadto:

 • Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;
 • historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;
 • kolonializm i postkolonializm w historiografii;
 • obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;
 • historia naturalna;
 • historie zapośredniczone medialnie: literatura, reportaż, dokument, film, serial, gra komputerowa, komiks, teatr, opera, muzyka, sztuki plastyczne;
 • subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
 • historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni);
 • historia i mit, krytyka archetypowa;
 • ciało i historia, historie seksualności;
 • kroniki, historiografie;
 • proza historyczna i literatura faktu;
 • czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;
 • rekonstrukcje historyczne i odgrywanie historii;
 • artystyczne interpretacje historii i przekazów historycznych;
 • narracje wojenne i rewolucyjne;
 • historia i prehistoria religii;
 • historia w kulturze i kulturze popularnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres narracje.historyczne@gmail.com mija 25 października 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej  poetykipisarstwahistorycznego.wordpress.com

Miejsce obrad

Ogólnopolska konferencja naukowa Poetyki pisarstwa historycznego odbędzie się w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, tuż naprzeciw wjazdu na Wawel przez Bramę Bernardyńką. Szczegóły na temat rozkładu sal przedstawione zostaną po ogłoszeniu programu wydarzenia.

ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Szczegółowa mapa dla uczestników konferencji:

(wkrótce!)

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest wszystkimi tramwajami zmierzającymi do przystanku “Wawel“. Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz na stronie i w aplikacji mobilnej JakDojadę https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Megabądź ICAR.

 

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji psc_logo_final-04
Komitet organizacyjny

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Magdalena Wąsowicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr Krzysztof M. Maj (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Rada naukowa

prof. dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński)

Komitet organizacyjny

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem narracje.historyczne@gmail.com